کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ در زمینه ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی؛ 94/9/2


برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ در زمینه  ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی، در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. در این جلسه که با حضور معاونت و دیگر مسئولین آموزشی دانشگاه و اعضای گروه های ارزیابی درونی دانشکده های مختلف برگزار شد، دکتر معماریان ضمن پاسخگویی به سوالات مرتبط با ارزیابی درونی، کاستی های عمومی برنامه های آموزش مهندسی را معرفی و راهکارهایی برای مرتفع کردن آنها ارایه دادند. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال پیگیری ارزیابی درونی برنامه های کارشناسی رشته های مختلف مهندسی، زیر نظر موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران می باشد.


720 بازدید
نظر شما چیست
 captcha