برگزاری سخنرانی تحت عنوان "سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی" در دانشکده مهندسی معدن پردیس فنی دانشگاه تهران؛ 94/9/9

سخنرانی ریاست کرسی تحت عنوان "سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی". در این سخنرانی که به مناسبت آغاز فرایند ارزیابی درونی در شورای عمومی دانشکده مهندسی معدن پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر معماریان ضمن تشریح اهمیت و سازوکار درنظر گرفته شده برای ارزیابی درونی به سوالات اساتید دانشکده مهندسی معدن در این زمینه، پاسخ گفتند.691 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#3366ff;"><strong>برگزاری سخنرانی تحت عنوان "سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی" در دانشکده مهندسی معدن پردیس فنی دانشگاه تهران؛ 94/9/9</strong></span>