برگزاری سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 7 و 8 اردیبهشت ماه 1395

سخنرانی کلیدی ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی تحت عنوان «ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی از اندیشه تا عمل»، در سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، 7 اردیبهشت ماه 1354، دانشگاه تربیت مدرس


731 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 7 و 8 اردیبهشت ماه 1395