سخنرانی ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، تحت عنوان "چالش های اخلاقی در آموزش عالی ایران"؛ 95/6/8

ریاست کرسی یونسکو، دکتر معماریان، سخنرانی خود با عنوان "چالشهای اخلاقی آموزش عالی ایران" را در تاریخ هشتم شهریور ماه 1395، به دعوت و در محل انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار نمودند. در این سخنرانی ابتدا توضیحاتی دربارۀ اخلاق حرفه‌ای، اخلاق خرد و اخلاق کلان ارایه شد و به دنبال آن، مواردی از بی اخلاقی‌ها در زمینۀ برنامه‌ریزی‌های کلان در آموزش عالی و همچنین پدیده کتابسازی و پژوهش نمایی به تفصیل تشریح شد. ایشان در پایان چنین نتیجه گرفتند که عدم توجه به توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌های کلان، نقش برجسته‌ای در بروز این بی اخلاقی‌ها داشته است. در پایان دکتر معماریان به سوالات حضار به مدت یک ساعت پاسخ دادند.

     


768 بازدید
نظر شما چیست
 captcha