برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛ 95/6/8

کارگاه ویژه دستیاران آموزشی، درتاریخ 95/08/06 با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران و با حضور54 نفر از دستیاران آموزشی رشته های مختلف مهندسی، برگزار گردید.
بر اساس برنامه پیش بینی شده، موضوع سامان دهی کلاس های حل تمرین توسط آقای دکتر معماریان و موضوع ارائه تجربیات یک تدریس موفق توسط  آقای دکتر خسروی ارائه گردید.
در انتهای کارگاه، پیشنهاد ها وانتقادهای شرکت کنندگان در خصوص وضعیت برگزاری کلاس های TA و همچنین نظرسنجی در مورد کارگاه اخذ گردید. 

            


887 بازدید
نظر شما چیست
 captcha