حضور کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران؛ 95/9/13

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی"  که از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ در مجموعه تالارهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد. این همایش به‌طور مشترک توسط پردیس دانشکده‌های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران، برگزار شد.

                                          
766 بازدید
نظر شما چیست
 captcha