برگزاری کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یادگیری با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 95/10/15

کارگاه آموزشی " سنجش دستاوردهای یادگیری" با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با حضور 25 نفر از

اعضای هیأت علمی این دانشگاه و با ارائه آقای دکتر حسین معماریان در تاریخ 95/10/15 برگزار شد.

   


740 بازدید
نظر شما چیست
 captcha