برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛ 96/2/2

کارگاه ویژه دستیاران آموزشی، درتاریخ 96/02/02 با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران و با حضور15 نفر از دستیاران آموزشی رشته های مختلف مهندسی، برگزار گردید.بر اساس برنامه پیش بینی شده، موضوع سامان دهی کلاس های حل تمرین توسط آقای دکتر معماریان و موضوع ارائه تجربیات یک تدریس موفق توسط  آقای دکتر خسروی  ارائه گردید.در انتهای کارگاه، پیشنهاد ها وانتقادهای شرکت کنندگان در خصوص وضعیت برگزاری کلاس های TA و همچنین نظرسنجی در مورد کارگاه اخذ گردید.

   


801 بازدید
نظر شما چیست
 captcha