برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، مهرماه 96

دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی (برنامه پیوست) با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، طبق برنامه زیردر سالن شورای ساختمان مرکزی پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران (واقع در خیابان کارگر شمالی)، اجرا خواهد شد. افراد متقاضی می توانند درخواست خود را حداکثر تا روز 18 مهرماه با ذکر نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره همراه، از طریق ایمیل به دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی به آدرس cee@ut.ac.ir ارسال فرمایند.لازم به ذکر است این دوره برای اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران رایگان می باشد.

ضمناً برای افرادی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی صادر خواهد شد.


730 بازدید
نظر شما چیست
 captcha