حضور رئیس کرسی یونسکو درآموزش مهندسی در نشست معرفی و ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛96/10/19

به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انجمن آموزش مهندسی ایران و همچنین ایجاد شاخه انجمن  در آن دانشگاه، نشستی با حضور  دکتررضا فرجی دانا (رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران) ، دکتر  حسین معماریان (رئیس کمیته پژوهش انجمن) و نیز دکتر رامتین خسروی (رئیس کمیته ترویج انجمن)، به همراه 34 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در روز سه شنبه مورخ 19 دیماه در سالن شورای ساختمان ابوریحان دانشگاه، برگزار شد. 

 دراین نشست، ابتدا دکتر فرجی دانا توضیحاتی در خصوص لزوم پرداختن به مقوله آموزش مهندسی ارائه دادند و سپس دکتر خسروی به معرفی فعالیت های انجمن پرداختند. دکتر معماریان نیز در خصوص پژوهش در آموزش مهندسی و فعالیت های موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی، مطالبی ارائه کردند. در ادامه نیز بحث و تبادل نظر میان شرکت کنندگان در خصوص مسائل آموزش مهندسی صورت گرفت. در انتهای جلسه نیز، دکتر بختیاری نژاد از اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نماینده آن دانشگاه برای ایجاد شاخه، انتخاب شدند و اکثر اعضای حاضر در جلسه با حضور در محل میز عضویت و معرفی انجمن، به عضویت انجمن درآمدند.

      

    
734 بازدید
نظر شما چیست
 captcha