برگزاری کارگاه آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛ 96/8/16

کارگاه ویژه دستیاران آموزشی (TA)، با شرکت 45 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حسین معماریان و دکتر رامتین خسروی به ترتیب در خصوص "سامان دهی کلاس های حل تمرین" و "ارائه تجربیات یک تدریس موفق" صحبت کردند. پس از هر سخنرانی نیز دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوع سخنرانی اختصاص داشت؛ در انتها هم، دستیاران آموزشی به بحث آزاد و ارائه تجربیات خود پرداختند. به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهینامه دو زبانه شرکت در کارگاه  اعطا می شود.

      


759 بازدید
نظر شما چیست
 captcha