چهارمین و آخرین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.96/7/27

تاریخ:

 چهارمین و آخرین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی با حضور27 نفر از اعضای هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سالن شورای ساختمان مرکزی (واقع در خیابان کارگر شمالی)، برگزار شد. عناوین و محورهای مهم کارگاه در این روز به شرح زیر بود :

  • ارزشیابی برنامه های آموزشی
  • آموزش مهندسی استاندارد
  • چالش های آموزش مهندسی ایران

در پایان نیز گواهینامه های شرکت در کارگاه، به دو زبان فارسی و انگلیسی به شرکت کنندگان تقدیم شد.

    


749 بازدید
نظر شما چیست
 captcha