سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در "سومین همایش ملی آموزش عالی ایران"؛ 97/2/23

"سومین همایش ملی آموزش عالی ایران" با محوریت ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی آموزش عالی، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز به عنوان عضو میزگرد " فرایندهای یاددهی-یادگیری اثربخش" در این گردهمایی شرکت نموده و پیرامون موضوع "نوآوری در فرآیند یاددهی-یادگیری: تجربه ای از آموزش مهندسی در ایران" سخنرانی کردند.


788 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p><span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در "سومین همایش ملی آموزش عالی ایران"؛ 97/2/23</strong></span></p>