اولین روز از دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 97/4/2

اولین روز از دوره  آموزشی 4 روزه توسعه مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و شاخه انجمن در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، طبق برنامه، در پردیس دو دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. آقای دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران و آقای دکتر شاه آبادی رئیس دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نیز در افتتاحیه این دوره آموزشی حضور داشتند.

در روز اول برگزاری این دوره، 2 کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدف‌دار و تدریس دانشجو محور با مشارکت شرکت‌کنندگان برگزار شد.

      


807 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
اولین روز از دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 97/4/2