برگزاری دومین روز از دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی؛ 97/4/3

دومین روز از دوره  آموزشی 4 روزه توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، طبق برنامه، در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. 

در روز دوم برگزاری این دوره، 2 کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یادگیری و تجربه های تدریس (استاد محور) با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.

    


770 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری دومین روز از دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی؛ 97/4/3</strong></span>