برگزاری چهارمین و آخرین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی؛ 97/04/05

چهارمین روز از دوره آموزشی 4 روزه توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. 

در روز چهارم و آخرین روز برگزاری این دوره، 2 کارگاه آموزشی ارزشیابی برنامه های آموزشی و اخلاق آکادمیک با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد. اساتید شرکت کننده در این دوره آموزشی، ضمن ابراز رضایت و خرسندی از حضور و مشارکت در کارگاه ها، برگزاری کارگاه های دوره آموزشی فوق را برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بخصوص اعضای هیأت علمی جوان، بسیار مفید و ضروری ارزیابی کردند.

شایان ذکر است که به شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی، گواهی به زبان های فارسی و انگلیسی اعطا خواهد شد.   

      


783 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری چهارمین و آخرین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی؛ 97/04/05</strong></span>