برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی(TA) در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛ 97/08/3

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی (TA)، با شرکت بیش از 70 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حسین معماریان و دکتر رامتین خسروی به ترتیب در خصوص "سامان دهی کلاس های حل تمرین" و "ارائه تجربیات یک تدریس موفق" صحبت کردند. پس از هر سخنرانی دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوع سخنرانی اختصاص داشت و در انتها هم، دستیاران آموزشی به بحث آزاد و ارائه تجربیات خود پرداختند. به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهینامه دو زبانه شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

      


903 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی(TA) در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران؛ 97/08/3</strong></span>