برگزاری کارگاه آموزشی " آماده شدن برای ارزیابی برونی" در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 97/08/26

کارگاه آموزشی " آماده شدن برای ارزیابی برونی"، توسط دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، و با شرکت اساتید عضو گروه‌های ارزیابی درونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در روز یکشنبه 26 آبان ماه، برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، سازوکار آماده نمودن برنامه‌های آموزشی برای ارزیابی برونی به بحث گذارده شد و  همچنین،کاستی‌های عمومی برنامه‌های آموزش کارشناسی مهندسی مطرح و روش‌های اجرایی برای برطرف کرن آنها، جهت آماده شدن برنامه برای ارزیابی برونی، پیشنهاد شد. 


730 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری کارگاه آموزشی " آماده شدن برای ارزیابی برونی" در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 97/08/26</strong></span>