تمدید تفاهم نامه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی توسط یونسکو؛ 97/07/26

با توجه به‌نتایج خوب ارزیابی فعالیت‌های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، طی نامۀ مورخ 18 اکتبر 2018 (مطابق 26 مهر ماه 1397)، ضمن تایید فعالیت‌های انجام شده توسط کرسی، تفاهم نامه یونسکو با دانشگاه تهران در مورد این کرسی را به‌مدت 4 سال دیگر (تا تاریخ 26 اوریل 2022)، تمدید نمود. (پیوست 1 نامه کمیسیون ملی یونسکو)، (پیوست 2 نامه تاییدیه یونسکو پاریس)

گزارش فعالیت های چهارساله کرسی


730 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>تمدید تفاهم نامه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی توسط یونسکو؛ 97/07/26</strong></span>