حضور رئیس کرسی در جلسه امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛ 97/10/17

دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران شرکت نمودند. در این جلسه که دکتر رضا فرجی دانا، رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به نمایندگی از وزارت علوم و دکتر محمدرضا حائری یزدی، مدیرعامل موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران حضور داشتند، این موسسه  برای اولین بار در کشور عهده دار ارزشیابی دوره های تحصیلی مهندسی شد. ... بیشتر

تصویر تفاهم نامه


688 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#000000;font-size:small;"><strong>حضور رئیس کرسی در جلسه امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛ 97/10/17</strong></span>