سخنرانی مهندس سید ابراهیم ابطحی در جلسه دیماه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 97/10/26

پنجاه و پنجمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به ریاست دکتر حسین معماریان و با شرکت اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس سید ابراهیم ابطحی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در باره موضوع " اثر سنجی علم و فناوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی نمودند. پاورپوینت سخنرانی ایشان را می توانید از اینجا دریافت کنید.


888 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>سخنرانی مهندس سید ابراهیم ابطحی در جلسه دیماه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 97/10/26</strong></span>