بار دیگر، بهار خنده زد و ارغوان شکفت؛ 97/12/20

نزدیک به 9 سال از زمان ارایه پیشنهاد اولیه تاسیس کرسی آموزش مهندسی؛ به‌‌سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، می‌گذرد. این کرسی، که در ششم اردیبهشت 1393 به‌طور رسمی افتتاح شد، در طی سال‌های گذشته، اقدامات متنوعی را در راستای اهداف تعیین شده، به‌ انجام رسانده است که مشروح این فعالیت‌ها، در وبگاه کرسی منتشر شده است (ucee.ut.ac.ir). در ماه‌های آخر سال 1397، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، ضمن تقدیر از اقدامات کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، فعالیت‌های این کرسی را برای یک دوره چهار ساله دیگر، تمدید کرد. متعاقب آن، ریاست دانشگاه تهران نیز حکم ریاست این کرسی را، برای یک دوره چهارسالۀ، تمدید نمود. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، با انتخاب شعار محوری «قدم‌های کوچک برای فردای بهتر»، ارتقای کیفیت آموزش مهندسی را در سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده است و در همین راستا همکاری‌های موثری را با دیگر مراکز موثر و ذینفع در آموزش مهندسی، برقرار کرده است.

در سال 1397، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، انجمن آموزش مهندسی ایران و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران دامنۀ همکاری‌ها خود را بیش از پیش، گسترش دادند. از جمله اتفاقات مبارک در این سال عقد تفاهم نامه همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در تاریخ هفدهم دی ماه 1397 است. این امر یک دهه پس از از انتشار گزارش فرهنگستان علوم در مورد ضرورت ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی و پیگیری‌های مستمر سه مرکز یاد شده، محقق شد. از جمله مفاد این تفاهم نامه شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش مهندسی در مقطع کارشناسی به منظور حصول اطمینان از صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان و کمک به ارتقا و تضمین کیفیت آموزش از طریق تشویق به نوآوری و تسهیل برنامه های راهبردی مورد نیاز در مهندسی فناوری وعلوم کاربردی است (تفاهم نامه پیوست است).  در آیین انعقاد این تفاهم نامه، دکتر فرجی دانا، رییس انجمن آموزش مهندسی ایران، ورود موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران را به فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، برای اولین بار در کشور، یک موضوع مهم دانست و گفت که انجمن آموزش مهندسی ایران با تمام توان پشتیبان این فرآیند است. 

دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، قبل از امضای این تفاهم نامه، گزارش فشرده ای از وضعیت آموزش عالی را، در چهار دهۀ گذشته، ارایه دادند. به گفته ایشان، از ابتدای انقلاب تا کنون، تعداد دانشجویان کشور 24 برابر شده است. در همین مدت، تعداد اعضای هیات علمی 27 برابر و تعداد رشته‌های دانشگاهی20 برابر شده است. ایشان اظهار داشتند که بورس دانشجویی خارج از کشور، تقریبا به‌صفر رسیده و در  سال 96 تعداد 43000 مقاله ISI با نام ایران به چاپ رسیده است. به گفته آقای دکتر شریعتی نیاسر، آموزش عالی ایران با چالش‌های متعددی روبروست، که برطرف کردن آنها محتاج هم‌افزایی توان همۀ نهادها و مراکز ذینفع در آموزش عالیست.

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، ضمن تبریک سال نو به همۀ اساتید، کارکنان، مدیران و دانشجویان مهندسی کشور، امیدوار است که در سال پیش رو قدم‌های موثری، در راستای «گذار از کمیت به کیفیت» در آموزش مهندسی کشور، برداشته شود.

دکتر حسین معماریان

رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی


811 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
بار دیگر، بهار خنده زد و ارغوان شکفت؛ 97/12/20