برگزاری دوره آموزشی " نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی"؛ 97/12/8

انجمن آموزش مهندسی ایران، در کنار برگزاری بیست و سومین کارگاه ویژه دستیاران آموزشی، دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" را با حضور تعدادی از اعضای هیأت علمی عضو انجمن و علاقه مند به آشنایی با محتوا و چگونگی برگزاری آن در تاریخ 97/12/8 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار کرد. مدرسان این دوره آقایان دکتر حسین معماریان (رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی) و دکتر رامتین خسروی بودند. در پایان کارگاه آموزشی نیز گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اهدا گردید.   

      


841 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#000000;font-size:small;"><strong>برگزاری دوره آموزشی " نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی"؛ 97/12/8</strong></span>