برگزاری دومین دوره " نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی"؛ 98/2/4

انجمن آموزش مهندسی ایران، در کنار برگزاری بیست و چهارمین کارگاه ویژه دستیاران آموزشی، دومین دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" را با حضور تعدادی از اعضای هیأت علمی عضو انجمن و علاقه مند به آشنایی با محتوا و چگونگی برگزاری آن در تاریخ 98/2/4 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار کرد. مدرسان این دوره آقایان دکتر حسین معماریان (رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی) و دکتر رامتین خسروی بودند. در پایان کارگاه آموزشی نیز گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اهدا گردید.   
642 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p><span style="font-size:small;color:#000000;font-family:tahoma;"><strong>برگزاری دومین دوره " نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی"؛ 98/2/4</strong></span></p>