برگزاری بیست و چهارمین کارگاه ویژه دستیاران آموزشی؛ 98/2/4

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی (TA)، با شرکت حدود 50 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در تاریخ  97/2/4، در دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حسین معماریان و دکتر رامتین خسروی به ترتیب در خصوص "سامان دهی کلاس های حل تمرین" و "ارائه تجربیات یک تدریس موفق" صحبت کردند. پس از هر سخنرانی دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوع سخنرانی اختصاص داشت و در انتها هم، دستیاران آموزشی به بحث آزاد و ارائه تجربیات خود پرداختند. به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهینامه دو زبانه شرکت در کارگاه اعطا شد.

          675 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p><span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری بیست و چهارمین کارگاه ویژه دستیاران آموزشی؛ 98/2/4</strong></span></p>