حضور کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران؛ 98/2/10

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (به همراه انجمن آموزش مهندسی ایران) به منظور معرفی و اطلاع رسانی درخصوص فعالیت های کرسی در اولین روز برگزاری "بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی" که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، در بخش نمایشگاه ،شرکت کرد. وب سایت کنفرانس

709 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
حضور کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران؛ 98/2/10