برگزاری کارگاه " شیوه های بازنگری رشته های درسی، بر اساس استانداردهای ABET"؛98/4/19

کارگاه آموزشی "شیوه های بازنگری رشته های درسی، براساس استانداردهای ABET"  بنا به درخواست دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی معاونت آموزشی دانشگاه علم صنعت ایران و در تاریخ 19 تیرماه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که توسط دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد، حدود 40 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه از رشته های  مختلف حضور داشتند. ایشان ابتدا در رابطه با استاندارد های آموزش مهندسی در جهان مطالبی را ارائه فرمودند و سپس در مورد اهمیت و نحوه ارزیابی برنامه های درسی و چگونگی سازگاری آن با رشته های مختلف تحصیلی سخنان خود را ادامه دادند. انتهای کارگاه نیز دقایقی به پرسش و پاسخ با حضار اختصاص داشت.


695 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="">برگزاری کارگاه " شیوه های بازنگری رشته های درسی، بر اساس استانداردهای ABET"؛98/4/19</span>