برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سازی و ارزشیابی آموزش مهندسی در دانشگاه اصفهان؛ 95/12/4

کارگاه بین المللی سازی و ارزشیابی آموزش مهندسی، در تاریخ 95/12/04، توسط دکتر معماریان، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در دانشگاه اصفهان برگزار شد. دراین کارگاه که باحضور ریاست و مدیران دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان تشکیل شد، ضرورت و سازوکار بین المللی سازی آموزش مهندسی تشریح و ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی به عنوان پیش نیاز بین‌المللی سازی معرفی گردید.734 بازدید
نظر شما چیست
 captcha