سخنرانی ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در میزگرد برنامه ریزی مهندسی شیمی؛ 97/11/1

اولین نشست تخصصی «ضرورت و روشهای ایجاد تحول در برنامه‌های کارشناسی مهندسی شیمی» در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. عنوان سخنرانی دکتر معماریان در این گرد هم‌آیی«روش صحیح  بازنگری برنامه‌های کارشناسی مهندسی؛ گذر از برنامه های محتوی محور به برنامه های توانایی محور» بود. در این نشست تعدادی از  روسای دانشکدها یا مدیران  گروههای مهندسی شیمی، از دانشگاههای مختلف کشور نظرات و تجربیات خود در بازنگری برنامه کارشناسی مهندسی شیمی را ارائه دادند. این نشست بصورت مشترک با جلسه  کارگروه تخصصی مهندسی شیمی گروه برنامه ریزی و گسترش مهندسی شیمی برگزار گردید.

     


749 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در میزگرد برنامه ریزی مهندسی شیمی؛ 97/11/1